Regulatory intelligence

Vállaljuk a magyar gyógyszerpiac monitorozását heti, valamint havi szinet commercial-marketing, regulatory és farmamkovigilancia területen.